Høringssvar på fokuseret tilsyn medicinhåndtering Plejecenter Hørgården

5. maj 2022.

Tilsynet vurderer Plejecenter Hørgårdens medicinhåndtering som Mindre Tilfredsstillende.

Tilsynet vurderer at medarbejderne oplever at have de rette kompetencer i forbindelse med medicinhåndtering. Desværre viser konkrete eksempler i tilsynsrapporten at der kan stilles spørgsmål ved korrektheden i dette, hvilket bekymrer Ældrerådet.

Der nævnes risiko for patientsikkerheden, idet beboernes faste insulin og pn insulin opbevares sammen og uden adskillelse med risiko for alvorlige konsekvenser. Dokumentation er mangelfuld, uden systematik og ensartethed. Handlingsplaner er ikke opdateret og der synes ikke at være dokumenterede faglige refleksioner, observationer og handlinger. Der mangler endvidere opdateringer i Cura.

Observationsstudiet viser at insulin gives i en portion, men burde administreres to gange i mindre enhed.

Beboerne oplever ventetid for medicinering på grund af travlhed og især weekenderne opleves utrygge.

En beboer fortæller at et lægebesøg angiveligt er afvist på grund af travlhed.

Ansvaret kan kun placeres et sted og det er hos ledelsen. Ældrerådet beder om en øjeblikkelig ledelsesmæssig indsats for at rette op på de beskrevne forhold, således at Hørgårdens beboere ikke udsættes for risiko i forbindelse med medicinhåndteringen.

 

Med venlig hilsen

Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet