Høringssvar på opfølgende fokuseret tilsyn (medicinhåndtering) på plejehjemmet Deborah Centret

Tilsynet var den 25. august 2022.

Tilsynet er vurderet som Tilfredsstillende, hvilket glæder Ældrerådet, da det er en bedre vurdering end for 3 måneder siden.

Der er arbejdet meget med dokumentationspraksis i forhold til medicinhåndtering og der er skete tydelige forbedringer. Der er dog fortsat mangler ved registrering af medicin, som en beboer ikke har fået i 3 dage, og kvittering for administration af øjendråber og salve. Det er kun kort tid siden sidste besøg, så man må forvente at der fortsat sker forbedringer af praksis.

Det glæder Ældrerådet at medarbejderne har viden om VAR og har kompetencerne til medicinhåndtering.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand,  Københavns Ældreråd

Margit Schrøder, Sundheds- og omsorgsudvalget