Høringssvar på Opfølgende tilsyn Hjemmesygeplejen Amager

Tilsynsbesøg d. 31. maj og 1. juni 2022

Vurderingen ved dette opfølgende besøg er Meget tilfredsstillende, hvilket glæder Ældrerådet meget.

Det glæder især Ældrerådet, at der er sket så mange forbedringer i hjemmesygeplejen siden det ordinære tilsyn i februar 2022. Det er fint at der er arbejdet så meget med både dokumentation og medicinhåndtering, som havde store mangler og fejl ved sidste tilsyn.

Der er stadig mindre mangler som der skal arbejdes videre med. Ældrerådet hæfter sig ved en borgers pn-medicin som opbevares i medicinboks i hjemmet. Borgeren har derfor ikke adgang til det, og kan ikke tage det ved behov. Dette skal naturligvis ikke ske.

I øvrigt undrer det Ældrerådet, at tilsynet beskrives som et uanmeldt opfølgende tilsyn, men tilsynet er anmeldt dagen forinden?

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget