Høringssvar på tilsynsrapport fra Demenscenter Pilehuset

Uanmeldt tilsyn den 27. juni 2022.

Tilsynet vurderer Demenscenter Pilehuset som Tilfredsstillende.

I 2021 var resultatet af tilsynet ’Særdeles Tilfredsstillende’.

Det er en tilbagegang som bør have ledelsens fulde involvering for en akut indsats. Tilsynsrapporten fra 2021 beskriver, at der er ansat syv medarbejdere fra Iran, som afventer autorisation på en række fagområder. I år er antallet steget til 30 medarbejdere fra Iran. Selv om disse utvivlsomt gør deres bedste er antallet bemærkelsesværdigt.

Et observationsstudie viser at der er risiko for beboerens helbred, idet der ej ses korrekt brug af værnemidler og ingen håndhygiejne. Selv om beboeren lige har haft øjenbetændelse, så sker der ikke handskeskift fra nedre til øvre hygiejne.

Det er helt uacceptabelt.

I et tilfælde administreres medicin forkert. Værre er at medarbejderne udviser en generel usikkerhed i forhold til medicin, instrukser og arbejdsgange.

Det er godt at Pilehuset ikke oplever rekruttering- problemer, men fagligheden synes stærkt vigende.

Eneste positive at bemærke er at kommunikationen er respektfuld og venlig og at det udendørs frokostmåltid er hyggeligt, velorganiseret og rehabiliterende. Samt at beboerne generelt synes at have en meningsfuld hverdag.

Beboerne mener ikke at de har indflydelse på måltiderne. Hvorfor ikke?

 

Med venlig hilsen

Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget      

Kirsten Nissen,  Formand, Ældrerådet