Høringssvar på tilsynsrapport for Grønttorvets Friplejehjem

Tilsynet er udført den 22. april 2022.

Den samlede vurdering for tilsynet er Tilfredsstillende, hvilket Ældrerådet finder er en god vurdering, men der er er nogle fejl og mangler, som med fordel kan forbedres.

Friplejehjemmet er åbnet i nov. 2021 og det er deres første tilsyn. Der var 14 opstartsdage, hvor der kun var medarbejdere til stede, hvilket har givet personalet en god mulighed for at drøfte faglige områder, og drøfte samarbejdet. Ældrerådet bemærker, at der bl.a. er blevet ansat to pædagoger, hvilket kan være en stor fordel i det tværfaglige samarbejde omkring beboerne.

Der har været mange indflytningssamtaler med nye beboere de sidste måneder, derfor undrer det Ældrerådet, at medarbejderne ikke har kendskab til skabelon for indflytningssamtaler. Det kan have medført lidt tilfældige indflytningssamtaler.

Tilsynet bemærker under observationen af den personlige pleje, at beboeren bliver omtalt i 3. person, når der er to personaler til stede. Det kan få beboeren til at føle sige overset og utryg, hvilket derfor naturligvis skal stoppe. Utryghed kan også ske, når beboeren ikke kan få fat i personalet. Tilsynet observerede, at alt personalet holdt møde på en anden etage, og ingen var til stede i nærheden af beboerne i stuen. Der er således nogle organisatoriske forhold, som mangler at komme på plads.

Det glæder Ældrerådet, at der var andre observationer som blev vurderet som meget tilfredsstillende, her bl.a. kommunikationen, beboerens selvbestemmelse og rehabilitering.

Ældrerådet har ikke tidligere været opmærksom på, at klippekort ikke anvendes på Friplejehjem.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundhed- og Omsorgsudvalget