Høringssvar på tilsynsrapport for plejehjemmet Bomi-Parken

Tilsynet er udført den 19. april 2022.

Tilsynet vurderer Plejehjemmet BOMI-Parken som: Tilfredsstillende.

Beboerne udtrykker generel tryghed og tilfredshed med deres liv på plejehjemmet.

Også tryghed vedrørende dialog om livet afslutning nævnes, dog har endnu ingen beboere haft en sådan samtale med medarbejderne og heller ikke haft ønsker derom.

Der synes at være udfordringer med hensyn til en værdig behandling af beboerne fra enkelte medarbejderes side. Dette kræver en akut ledelsesmæssig indgriben. Det er uværdigt, når der ikke kommunikeres hensigtsmæssigt og respektfuldt med alle beboerne og der bør være fokus på, at ikke alle ældre ønsker at blive berørt og krammet af medarbejderne. Det undrer Ældrerådet at tilsynet observerer, at medarbejdere sidder for sig selv ved borde i fællesarealer, en enkelt beboer udtrykker i interviewet, at dette opleves som trist og at det også sker under måltiderne.

Der er generel tilfredshed med maden og det er positivt at informationer om klippekortet er synligt på opslagstavler. Ligeledes er det fint, at der er valgt beboerrepræsentation. En beboer fortæller, at der kun bliver tilbudt bad en gang om ugen. Det opleves som ikke helt tilstrækkeligt.

Medarbejderne kan fint redegøre for arbejdsgange og procedurer, dog med enkelt undtagelser angående instrukser og vejledninger.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget