Høringssvar på tilsynsrapport for Plejehjemmet Johannesgården

Tilsynet blev udført 28. april 2022.

Det samlede tilsyn vurderes til Meget tilfredsstillende, hvilket Ældrerådet finder er en meget fin vurdering, Dette er samme vurdering som sidste år, på trods af de store rekrutteringsproblemer blandt ledere som plejehjemmet oplever.

Det glæder Ældrerådet at kommunikationen mellem medarbejdere og beboere vurderes særdeles tilfredsstillende. Men medicinhåndteringen kan godt bekymre. Medarbejderen sikrer sig ikke at flere beboere får sin medicin, hvilket kan betyde de ikke får den ordinerede behandling. Dette skal fagligt være i orden.

Flere beboere giver udtryk for at der er stille under måltidet. Ældrerådet kan henvise til et projekt som har kørt i Odense kommune, hvor man har god erfaring med ”Bordryttere” under måltidet. Bordryttere er opslag som står på bordet med ideer til historier, opgaver, sange, spørgsmål som kan medvirke til en samtale mellem medarbejdere og personale.

Det glæder Ældrerådet at klippekortet anvendes til ture ud af huset og til beboerens behov og ønsker. Ældrerådet er dog i tvivl om anvendelsen til ”ekstra rengøring”, om dette hører til formålet af klippekortet?

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget