Høringssvar på tilsynsrapport for Plejehjemmet Klostergården

Tilsynet er udført den 30. marts 2022.

Ældrerådet har noteret sig at den samlede vurdering er: Tilfredsstillende!

Hvilket Ældrerådet finder er en god vurdering!

Klostergården fremstår som et moderne og veldrevet plejehjem i dagens Danmark. Selvfølgelig vil der være forskellig opfattelse af mad og pleje, tilsyneladende arbejdes der meget målrettet og effektivt med kvaliteten i plejen, det kunne være rigtig godt hvis det også kunne afspejles i ” det gode måltid ”, da der er forskellige meninger om mad og hygge.

Det fremgår af rapporten, at en medarbejder taler grimt til 2 personer og at det forgår om aftenen, det bør ledelsen håndtere, eventuelt med et kursus i konflikthåndtering.

Det er godt beboerne er opmærksomme på og bruger klippekortet!

Ældrerådet står til rådighed for yderligere drøftelser.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand Ældrerådet

Bjarne R. Jørgensen, Sundhed- og Omsorgsudvalget