Høringssvar på tilsynsrapport for Plejehjemmet Ryholtgaard

Tilsynet er udført den 20. april 2022.

Den samlede vurdering af tilsynet er meget tilfredsstillende, hvilket Ældrerådet finder er en fin vurdering.

Plejehjemmet er blevet et profilplejehjem for Biodiversitet og Natur. Ældrerådet glæder sig til at følge, hvilken betydning det har for beboernes trivsel og fællesskab.

Vurderingen viser, at beboerne ikke har behov for samtaler med personalet om ønsker til livets afslutning.

Det glæder Ældrerådet at observationsstudierne af den personlige pleje og af frokostmåltidet viser kompetente medarbejdere og tilfredse beboere.

Beboerne giver i interviewet en oplevelse af livskvalitet, selvbestemmelse og tryghed, selvom én beboer oplever at få sin medicin for sent.

I interviewet med medarbejderne viser det sig, at der mangler kendskab til indberetning af utilsigtede hændelser af fald og infektioner. Det er ærgerligt, da UTH også giver mulighed for læringssituationer og medvirker i forbedringsarbejdet.

Med venlig hilsen 

Kirsten Nissen, Formand Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundhed- og Omsorgsudvalget