Høringssvar på tilsynsrapport for Plejehjemmet Sølund

Tilsynet blev udført d. 29/6 2022.

Ældrerådet har noteret sig at den samlede vurdering er: Meget tilfredsstillende!

Hvilket Ældrerådet finder er en god vurdering!  Vi er især glade for niveauet holder fra tidligere tilsynsrapporter. Det kan derfor virke distraherende, at måltidet stadig ikke fungerer, det er bekymrende at der er forskellige faglige tilgange til kosten, det og så medicin håndtering, må stå øverst på Ledelsens to do liste!

 Klippekortet er en ordning som har eksisteret i en række år og er et ekstra gode for beboerne, Ledelse og medarbejderne skal være opmærksomme på at beboerne bliver tilbudt denne ydelse.

Ældrerådet står til disposition for yderligere drøftelser.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet  

Bjarne. R. Jørgensen, Sundheds- og Omsorgsudvalget