Høringssvar på tilsynsrapport for Valby Friplejehjem

Uanmeldt ordinært tilsyn 11. maj 2022.

Den samlede tilsynsvurdering er Meget tilfredsstillende, hvilket Ældrerådet finder er en fin vurdering.

Valby Friplejehjem får en betydelig bedre vurdering end ved sidste tilsyn, og der beskrives her kun få fejl.

Det glæder Ældrerådet at forholdene omkring måltidet er blevet så gode. Der er ansat en økonoma på plejehjemmet og der er fokus på måltidsværter. Beboerne giver udtryk for, at de kan komme med ønsker til menuen, og beboerne fortæller om den gode stemning der er ved måltidet.

Ældres sundhed og livskvalitet afhænger af en god mundhygiejne og gode tænder. Beboerne kan få hjælp fra kommunens omsorgstandpleje, når de er på plejehjem. Det er ærgerligt, at der er sket en fejl i forhold til en beboer der har ventet længe på at komme til tandlægen. De udfordringer der har været omkring proceduren for dette, har været for længe om at blive løst.

Ældrerådet læser i øvrigt med interesse om medarbejdernes kompetencekort, som tyder på et godt lærings- og evalueringsredskab af kvaliteten af plejen.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet 

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget