Høringssvar på tilsynsrapport fra Højdevangs Sogns Plejehjem

Tilsynet er udført d. 17. marts 2022.

Tilsynet vurderer plejehjemmet som Særdeles Tilfredsstillende.

Ældrerådet takker for og glæder sig over det flotte resultat.

Vi ved at kun en målrettet ledelsesmæssig indsats med fokus på udvikling af fælles strategier, fastholdelse af høj faglighed, dygtige medarbejdere og et godt samarbejde med beboerne og de pårørende kan skabe et så fint resultat.

Tak for jeres store indsats.

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Medlem af Ældrerådet