Høringssvar på tilsynsrapport fra Huset William

Uanmeldt tilsyn den 20. juni 2022.

Tilsynet vurderer Huset William som Meget Tilfredsstillende.

Det er et flot resultat og i øvrigt det samme som ved tilsynet i 2021.

Tilsynet beskriver den gode stemning i fællesområderne og at medarbejderne udviser nærvær overfor beboerne.

Der er udvist særligt fokus på medicin-området og en hygiejne sygeplejerske har været tilknyttet i en periode.

Kvalitetsarbejdet er sat i bero og tilsynet anbefaler dette genoptaget.

Den gode kommunikation understreges, dog med enkelte undtagelser ved frokostmåltidet, hvor der bruges kælenavne og omtale i tredje person.

Det kan ledelsen med fordel rette fokus på, således at en professionel kommunikation opnås.

I en ellers flot tilsynsrapport synes der at være mulighed for forbedringer i forbindelse med måltiderne, idet en beboer ikke får sin mad sammen med de øvrige og der var ikke dækket op til alle.

Det er godt at klippekortet kendes og bruges. I henhold til brugerundersøgelsen (BRUS 2021) på plejehjemmene, er kun 41% af beboerne tilfredse med den ekstra tid, som de selv kan bestemme over. Derfor skal det nok overvejes om oprydning af tøjskabe, som medarbejderne fortæller at klippekortet bruges til, er en god ide. Lad beboerne selv komme med ideer til brug af deres ekstra tid. Det øger graden af selvbestemmelse på plejehjemmet.

Beboerne udtrykker generel tilfredshed og tryghed, det glæder Ældrerådet.

 

Med venlig hilsen

Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet