Høringssvar på tilsynsrapport fra Nybodergården

Tilsynet er udført uanmeldt d. 7. marts 2022.

Den samlede vurdering er Tilfredsstillende, hvilket betyder at forholdene er tilstrækkelige, og der er flere mangler.

Det glæder Ældrerådet, at der er i observationerne af plejen og interviewene af beboere og medarbejdere, er mange forhold som er meget tilfredsstillende og særdeles tilfredsstillende. Den fejl som trækker vurderingen afgørende ned, er observationen af dosisdispenseret medicin som ligger (og flyder) i gangen og på kontoret. Her er et oplagt læringspotentiale.

En anden fejl er den manglende indflytningssamtale med en beboer, som har boet på plejehjemmet i 4 måneder. Det er for længe at vente for beboerne. De kommer derfor til at mangle viden om klagemuligheder mm.

Ældrerådet bemærker desuden beboernes reaktioner på spørgsmålet om livets afslutning. Det er tydeligt, at beboerne har forskellige behov. Alle har ikke behov for at tale med personalet om dette. Det er uklart om personalet er opmærksom på dette.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Medlem af Ældrerådet