Høringssvar på tilsynsrapport fra Peder Lykke Centret

Tilsyn udført 16. maj 2022.

Tilsynets samlede vurdering af plejehjemmet er Meget tilfredsstillende, hvilke Ældrerådet finder er en flot vurdering. Der er dog beskrevet fejl og mangler som plejehjemmet med fordel kan arbejde videre med.

Det glæder Ældrerådet, at kommunikationen og relationen mellem medarbejder og beboer generel er god, men når en medarbejder tiltaler beboeren med ”Vi”, så bør det øvrige personale korrigere dette, når de hører det. Så kan kulturen efterhånden ændres.

Der er hygiejniske fejl som bør rettes snarest, både omkring håndhygiejne og omkring beboernes hjælpemidler.

Beboerne er meget tilfredse under interviewet, men én beboer fortæller, at hun kan høre medarbejdere tale om andre beboere. Dette er ikke rart for beboeren, hvilket Ældrerådet har fuld forståelse for.

Medarbejderne har en stor faglig viden, også omkring genoplivning, som ifølge medarbejderne drøftes med beboeren ved indflytningssamtalen, når der skønnes relevant. Ingen af de interviewede beboere har drøftet dette ved indflytningssamtalen. Ældrerådet håber på, at alle beboere får mulighed for at tale om genoplivning og døden ved indflytningen. Hvis beboeren ikke synes det er relevant at tale om på dette tidspunkt, så kan beboeren nemmere vende tilbage til det senere, hvis der er behov.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet 

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget