Høringssvar på tilsynsrapport fra Plejehjemmet Absalonhus

Datoen for tilsyn: 2. juni 2022.

Det samlede tilsyn vurderes som Tilfredsstillende, hvilket betyder at der er flere fejl og mangler som skal forbedres.

Det glæder Ældrerådet at der er arbejdet meget med ernæring og måltidet siden fokustilsynet sidste år. Beboerne er generelt tilfredse med måltiderne, men vil gerne inddrages mere med deres forslag og ønsker til mad og menu. Nogle beboere er meget utilfredse med maden. Ældrerådet vurderer, at det ikke er optimalt at medarbejderne smører og serverer smørrebrødet, idet den rehabiliterende tilgang forsvinder. Det må kunne organiseres anderledes.

Det glæder Ældrerådet at beboerne er glade for at bo på plejehjemmet, at kommunikationen og relationen til medarbejderne er god, samt at der er meningsfulde sociale aktiviteter.

Den store fejl ved dette tilsyn er omkring medicinhåndteringen. Der er sket en alvorlig fejl som beboeren opdagede. Det er Ældrerådet forventning, at ledelsen snarest følger tilsynets anbefalinger om fokus på dette samt på medarbejdernes viden og kompetence.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget