Høringssvar på tilsynsrapport fra Plejehjemmet Arendse

Høringssvar fra 29. juni 2022.

Ordinært uanmeldt tilsyn d. 13. juni.

Det samlede tilsyn vurderes til Meget tilfredsstillende.

Ældrerådet finder det er en meget fin vurdering og Ældrerådet vurderer, at de få fejl og mangler der beskrives, let kan rettes op.

Ledelsen skal sikre at alle medarbejdere har viden om de infektionshygiejniske retningslinier i forhold til anvendelse af plastikforklæde i plejen. Manglende plastikforklæde i forbindelse med personlig pleje kan udgøre en smitterisiko fra personalets tøj til andre beboere.

Det glæder Ældrerådet at tilsynet i øvrigt observerer høj faglighed, dygtige medarbejdere, gode relationer og tilfredse beboerne (også med maden).

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget