Høringssvar på tilsynsrapport fra plejehjemmet Deborah Centret

Tilsynet er udført 25. maj 2022.

Den samlede vurdering af tilsynet er Tilfredsstillende, hvilket betyder at der er fejl og mangler der skal arbejdes videre med. Vurderingen er således dårligere end sidste år.

Det er især omkring måltidet der er fejl og mangler. Det undrer Ældrerådet, når man i forbedringsindsatsen arbejder med ernæring som tema. Når man vil forebygge underernæring hos ældre, skal man også have kendskab til beboerens ønsker og behov til mad og drikke, og der skal være en god stemning med samvær og fællesskab under måltidet. Begge dele var ikke til stede under observationen. Desværre var der også observeret en beboer, som i alt for lang tid sad alene ved bordet.

Det glæder Ældrerådet, at der er en venlig og anerkendende kommunikation, og at beboerne er tilfredse med at bo på plejehjemmet. Det er meget fint, at der er fokus på sociale- og udeaktiviteter, og at der er ansat pædagoger som arbejder med dette.

Det er et problem, at der er en udadreagerende beboer som skaber utryghed. Det har stået på over længere tid. Hvis den nye demensvejleder ikke kan afhjælpe problematikken, burde man få hjælp fra kommunens demensrejsehold, som netop skal understøtte kommunens plejehjem tæt på praksis.

Høringssvar på fokuseret tilsyn om medicinhåndtering

Tilsynet er vurderet som Mindre tilfredsstillende, hvilket betyder at der er væsentlig fejl og mangler med risiko for patientsikkerheden.

Det er især dokumentationen som er utilstrækkelig. Sundhedsloven kræver dokumentation for behandling med medicin herunder beskrivelse af indsatser og handlingsanvisning. Medicinen skal kontrolleres og kvitteres for. Dette er ikke sket. Opgaven er her overdraget til Social- og sundhedshjælpere. Det er vigtigt at de har viden om dette og de rette kompetencer.

Ældrerådet forventer at der hurtigt rettes op på dette.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget