Høringssvar på tilsynsrapport fra Plejehjemmet Fælledgården

Uanmeldt tilsyn den 16. juni 2022.

Tilsynet vurderer Plejehjemmet Fælledgården som Meget Tilfredsstillende.

Ved tilsynet i 2021 var resultatet ’tilfredsstillende’, fremgangen glæder Ældrerådet.

Det vurderes at der er fulgt relevant op på de givne anbefalinger fra sidste tilsyn, dog med undtagelse af undervisning i instruks for ernæring. Det håber vi kan iværksættes snarest, idet ernæring er et fokusemne og har stor betydning for beboernes helbredstilstand både for at undgå indlæggelser og med hensyn til et værdigt liv på plejehjemmet.

Der observeres respektfuld kommunikation, dog undtaget et par tilfælde hvor der benyttes kælenavne.

Kun halvdelen af beboerne er tilfredse med maden og måltiderne har et vist institutionspræget forløb med brug af stål og engangsemballage. Det må der kunne rettes op på hurtigt, måltiderne er vigtige og bør bære præg af hjemlighed.

Der er et eksempel på fejlagtig medicinhåndtering og der bør følges op på forvaltningens juridiske vurdering af aflåsning af en demensafdeling.

Aflåsning kan være magtanvendelse og skal altid rapporteres og undersøges.

De fleste beboere udtrykker tilfredshed, men en beboer er meget ulykkelig. Dette fordrer også ledelsen akutte indgriben.

Klippekortet bruges til gåture med beboerne, det er godt at klippekortet bruges, men vi minder om, at det skal imødekomme beboernes egne ønsker.

 

Med venlig hilsen

Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet