Høringssvar på tilsynsrapport fra Plejehjemmet Møllehuset

Tilsynet er udført 19. maj 2022.

Tilsynet vurderer Plejehjemmet Møllehuset som Meget Tilfredsstillende, hvilket Ældrerådet finder er et flot resultat.

Det glæder Ældrerådet at tilsynet beskriver ledelsens fokus på en meget høj grad af faglighed. Der pågår løbende projekter som uddanner medarbejderne både med undervisning af en demensviden-person, temauger om for eksempel magtanvendelse, hvilket er et område som for mange medarbejdere er særdeles vanskeligt, og projekt om selvbestemmelse og relations dannelse. 

Både observationsstudierne af den personlige pleje og tilsynet helt generelt understreger den respektfulde kommunikation og professionelle tilgang.

Det er også vigtigt at der er beboerinddragelse, beboerrepræsentant og dialogmøder, samt at valgfrihed og selvbestemmelse prioriteres højt. Dette ses blandt andet ved alternative menuer, hvis beboerne ikke synes om maden. Dog klager nogle beboere over at maden ikke er så varieret og at den varme mad serveres kold. Dette kan uden tvivl hurtigt rettes. En beboer er ikke helt tilfreds med en aftenvagt, hvilket ledelsen, ifølge tilsynet, snarest vil italesætte.

Medarbejderne kender og bruger klippekortet – endnu et fint tegn på at selvbestemmelse vægtes højt.

Det er glædeligt at læse sådan en tilsynsrapport.

Med venlig hilsen

Lone Skov Al Awssi, Sundhed-og Omsorgsudvalget

Kirsten Nissen, formand, Ældrerådet