Høringssvar på tilsynsrapport fra Plejehjemmet Skjulhøjgård

Uanmeldt tilsyn den 9. maj 2022.

Ældrerådet har noteret sig at den samlede vurdering er: Meget tilfredsstillende!

Hvilket Ældrerådet finder er en særdeles god vurdering!

Ledelsen arbejder med kvalitet på en tilfredsstillende måde, det store problem i øjeblikket, er at fastholde medarbejdere, eller et stort vikarforbrug, det er ikke kun et problem her, men i hele sektoren, tilsyneladende er medarbejdernes kontinuitet i arbejdet, med til at skabe tryghed og tillid for beboerne!

Medarbejderne lytter til ris og ros vedr. maden, men det er altid svært at tilgodese alles ønsker ved en varieret kostplan. En vigtig del i et ”godt måltid”, er en god og hyggelig dialog i rolige omgivelser, det er et område ledelsen skal arbejde med!

Demens er og bliver mere og mere synligt i vores samfund, ledelsen må håndtere medarbejdernes ønske, om mere viden og uddannelse!

Vi, i Ældrerådet, har fokus på brugen af klippekortet, så det at medarbejderne er vidende om klippekortet er godt at læse, mangler eventuelle udtalelser fra beboerne.

Ældrerådet står til rådighed for yderligere drøftelser.

 

Med venlig hilsen

Bjarne R. Jørgensen, Sundheds- og Omsorgsudvalget

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet