Høringssvar på tilsynsrapport fra Plejehjemmet Solgaven

Høringssvar fra 28. juni 2022.

Tilsynet blev udført d. 9/6 2022.

Ældrerådet har noteret sig at den samlede vurdering er:  Meget tilfredsstillende!

Hvilket Ældrerådet finder er en særdeles god vurdering!

Det er jo som om alt har ligget i dvale under Coronatiden og besværliggjort plejen, det er god læsning at ledelsen, trods disse vanskeligheder alligevel har arbejdet med udvikling af kvalitet og pleje. Vi ser frem til at organisationen og de vakante stillinger er på plads.

Personalet har et engagement og en rigtig god attitude og deres tilgang er kompetent og professionel. I al den effektivitet er det især vigtigt at vi som mennesker er lyttende og tålmodige, især når vi møder de borgere, der har brug for vores hjælp!

Vi i Ældrerådet, har fokus på klippekortet, så det er fornøjeligt at læse om brugen af dette.

Ældrerådet står til rådighed for yderligere drøftelser.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Bjarne R. Jørgensen, Sundheds- og Omsorgsudvalget