Høringssvar på tilsynsrapport fra Plejehjemmet Verdis Have

Tilsynet blev udført 18. maj 2022.

Tilsynet vurderer Plejehjemmet Verdis Have som

Tilfredsstillende.

Tilsynet beskriver afviklingen af måltidet som særdeles tilfredsstillende og det er glædeligt at medarbejderne i høj grad kan redegøre for faglighed og arbejdsgange.

Ligeledes fremstår boliger og hjælpemidler rengjorte og der er en hyggelig stemning.

Ifølge ledelsen har der været fokus på og iværksat en stor hygiejne indsats.

Dette afspejler sig desværre ikke i observation af den personlige pleje, som desværre beskrives som visende helt utilstrækkelige forhold og er mindre tilfredsstillende.

Medarbejderne omtaler beboeren i tredje person, udtaler sig på en uværdig måde om beboerens helbredsmæssige forhold og de mest basale retningslinjer for hygiejne overholdes ikke. Der tilbydes ikke toiletbesøg, der er ingen rehabiliterende tilgang og flytning af beboeren sker ikke på en skånsom måde. Desuden administreres medicin i nogle tilfælde ukorrekt. Ifølge medarbejderne sker dette på grund af travlhed.

Ældrerådet har stor forståelse for udfordringerne, men de her beskrevne forhold er ikke i orden.

Når tilsynet bruger beskrivelsen utilstrækkelig og mindre tilfredsstillende, så bør ledelsen udvise en akut skærpet opmærksomhed og finde løsninger på de nævnte områder i samarbejde med medarbejderne.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget