Høringssvar på tilsynsrapport fra Rundskuedagens Plejehjem

Uanmeldt tilsyn den 29. maj 2022.

Tilsynet vurderer Rundskuedagens Plejehjem som Meget Tilfredsstillende. Det er et fint resultat som glæder Ældrerådet.

Kommunikationen mellem beboerne og medarbejderne udtrykker venlighed og værdighed.

Der er lagt vægt på god mad og ernæring og der er en overordnet kostansvarlig.

Ligeledes oplever beboerne stor selvbestemmelse med valg af retterne.

Måltiderne på et plejehjem er vigtige, ikke blot for hyggens skyld, men fordi fejlernæring medfører større behov for sygepleje og indlæggelser. Dertil kommer den uværdighed, svækkelsen ved underernæring bringer med sig. Det eneste, som angiveligt kan forbedres, er en mere rehabiliterende tilgang til servering af maden, således at beboerne kan se maden og eventuelt tage deraf selv.

Der udføres en fin indsats med demensvidens-personer og det er dejligt at klippekortordningen kendes og bruges.

Rekrutterings vanskeligheder opleves ikke, der er faste medarbejdere, som har været ansat i mange år. Det forstår man godt. Rundskuedagens Plejehjem fremstår som en god arbejdsplads.

Fokuseret Tilsyn Medicinhåndtering

Meget Tilfredsstillende.

Generelt er handlingsanvisningerne relevante og individuelle. Dokumentation og administration helt i orden og medicin opbevaring er særdeles tilfredsstillende.

Men ledelsen må handle på den ene medarbejder, som ikke finder det nødvendigt at orientere sig i VAR eller handlingsanvisninger. Det skal alle medarbejderne.

 

Med venlig hilsen

Lone Skov Al Awssi, Formand,  Ældrerådet

Kirsten Nissen, Sundheds- og Omsorgsudvalget