Høringssvar på tilsynsrapport Plejecenter Hørgården

Uanmeldt tilsyn den 4. maj 2022.

Tilsynet vurderer Plejecenter Hørgården som Mindre Tilfredsstillende.

Hvilket er et resultat som bekymrer Ældrerådet, idet der grundlæggende fremgår helt utilstrækkelige forhold og væsentlige mangler, som kræver en øjeblikkelig indsats fra Hørgårdens ledelse.

Observationsstudierne, både ved den personlige pleje og under måltidet, viser at der ikke er fokus på eller forståelse for vigtigheden af en værdig kommunikation med beboerne. Der forekommer brug af kælenavne, medarbejderne omtaler beboerne i tredje person og omtaler disses private forhold under måltidet, hvor der også spilles høj rock-musik.

Det virker desværre som om, at det slet ikke er beboerne som er i centrum – men medarbejderne. Flere beboere udtrykker bekymring og utryghed ved weekend vikarernes faglighed og engagement. Disse kan for fleres vedkommende ikke bruge Cura.

Der er store problemer med korrekt hygiejne, hvilket er helt utilstedeligt.

Medarbejderne fortæller om stor travlhed og er påvirkede af en organisationsændring.

Beboernes selvbestemmelse med hensyn til valg af mad og den rette brug af klippekortet er tilsidesat med begrundelse i travlhed. En beboer får sågar ikke hjælp til toiletbesøg på grund af travlhed.

Ældrerådet beder Hørgårdens ledelse gribe ind øjeblikkeligt for at rette op på de beskrevne kritisable forhold.

 

Med venlig hilsen

Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet