Høringssvar på tilsynsrapport Plejehjemmet Bispebjerghjemmet

Tilsynet er udført den 8. marts 2022.

Tilsynet vurderer Plejehjemmet Bispebjerghjemmet som: Tilfredsstillende.

Tilsynet vurderer begge observationsstudier som særdeles tilfredsstillende. Medarbejderne har en ligeværdig, rehabiliterende tilgang baseret på tryghed og respekt. Generelt udtrykker beboerne tilfredshed med livet på Bispebjerghjemmet.

Dog påpeger en beboer utilfredshed med en række vigtige punkter. Blandt andet renholdelse af beboernes hjælpemidler, hvilket også tilsynet understreger, som en tydelig udfordring. En beboer har boet på Bispebjerghjemmet i to år og kørestolen er kun blevet rengjort en gang. Det må der hurtigt kunne rettes op på ved at implementere tydelige arbejdsgange. Beboeren er ikke tryg ved nødkald og ked af at komme op meget sent tæt på frokost. Denne beboer oplever at blive betragtet som et brokkehoved, det vil glæde Ældrerådet hvis ledelsen og medarbejderne forsøger at skabe mere tilfredshed med de nævnte punkter.

De otte interviewede beboere ønsker ikke at tale med medarbejderne om livets afslutning. Den samtale skal naturligvis ikke forceres, men i henhold til Københavns Kommunes Værdighedspolitik, anbefales det, at der løbende vurderes på behovet. Ligeledes er det vigtigt, at medarbejderne har indgående kendskab til ’Instruks for fravalg af livsforlængende behandling og genoplivning’.

Det er positivt at der er kendskab til klippekortet, at måltiderne foregår i en hyggelig stemning og at de gode fællesarealer indbyder til socialaktivitet.

Venlig Hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget