Høringssvar på tilsynsrapport Plejehjemmet Egebo

Uanmeldt tilsyn den 23. marts 2022.

Tilsynet vurderer Plejehjemmet Egebo som

Meget Tilfredsstillende.

Tilsynet viser helt overordnet et stort engagement og vilje til at opnå forbedringer både fra ledelsen og medarbejderne.

Observationsstudierne er meget fine og beboerne modtager pleje, omsorg og støtte efter behov.

Samtidig er der fokus på respekt og der er lavet et ’Emma Gad’ katalog for god omgangstone. Den ide er lige til at kopiere for andre plejehjem.

Medarbejderne kan, udover at redegøre for almindelig dokumentation og arbejdsgange, også redegøre for procedurer i forbindelse med livets afslutning.

Dog udtrykker enkelte beboere, at de gerne vil tale om deres sidste tid og afslutningen, hvilket endnu ikke er sket.

En beboer er ikke helt i trivsel, en anden føler sig ensom og så har en beboer oplevet problemer med at få klippet negle. For sidstnævntes vedkommende, vil det være fint, hvis alle medarbejderne arbejder ud fra en praktisk tilgang.

Ledelsesmæssigt kan der arbejdes med maden og mere selvbestemmelse om denne, således at alle beboerne bliver tilfredse.

Det er positivt, at fællesarealerne og aktiviteterne indbyder til samvær og hygge.

Tilsynet viser fint den gode stemning blandt beboerne og medarbejderne.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, formand for Ældrerådet

Lone Skov Al Awssi, medlem af Ældrerådet