Høringssvar på tilsynsrapport Plejehjemmet Hjortespring

Tilsynet blev udført 7.-8. april 2022.

Ældrerådet har noteret sig at den samlede vurdering er:  Meget tilfredsstillende!

Hvilket Ældrerådet finder er en særdeles god vurdering!

Ledelsen arbejder professionelt med kvalitet og det er positivt at anvende E-learning.

Tryghed er vigtigt ved medicinering, retorikken er vigtig i utrygge situationer, det er vigtigt at være lyttende og undersøgende, det skaber tryghed!

Vi, i Ældrerådet, har fokus på brugen af klippekortet, så vidt vi ved er klippekortet fysisk, så det kunne være ønskeligt, at det også er visuelt for borgeren og evt. pårørende.

Ældrerådet står til rådighed for yderligere drøftelser.

                                                                                                       

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Bjarne R. Jørgensen, Sundheds- og Omsorgsudvalget