Høringssvar på tilsynsrapport Plejehjemmet Langgadehus

Tilsynet er udført 1. juni 2022.

Tilsynet vurderer Plejehjemmet Langgadehus som Meget Tilfredsstillende, hvilket glæder Ældrerådet.

Beboerne fortæller at de er glade for at bo på Langgadehus og at de føler sig trygge.

Der er god mulighed for medindflydelse på menuplan og det er et fast emne på beboermøderne. Beboerne synes, at måltiderne er hyggelige.

Dog anbefales det, at både ledelse og medarbejderne øger deres fokus på ’det gode måltid’ så de organiseres bedre og uden unødig støj fra opvaskemaskiner, ringende telefoner etc. Desuden kan den rehabiliterende tilgang til afvikling af måltiderne med fordel forbedres.

Det er fint at der findes et lille ritual med lys, når en beboer går bort, det kan være hårdt for de øvrige beboere, hvis der ikke er åbenhed om dødsfald.

Fællesområderne er hyggelige og der er en del aktiviteter, dog ikke i weekenderne, hvilket en beboer finder kedeligt.

Der opstår uværdig kommunikation på et fællesareal om en beboers toiletbesøg og helbredsmæssige udfordringer og der omtales i tredje person.

Dette fordrer en ledelsesmæssig indsats.

Medarbejderne fortæller, at de ikke bruger klippekortet systematisk. Det går ikke. Klippekortet er en rettighed og andre plejehjem klarer at bruge kortet og registrere klippene i Cura. Så her er et vigtigt forbedringspunkt.

Med venlig hilsen

Lone Skov Al Awssi, Sundhed-og Omsorgsudvalget

Kirsten Nissen, formand, Ældrerådet