Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Plejehjemmet Klarahus

Høringssvar fra 19. august 2022.

Uanmeldt tilsyn den 3. og 4. august 2022

Tilsynet vurderer Plejehjemmet Klarahus som Meget Tilfredsstillende.

Det er et resultat som glæder Ældrerådet.

Tilsynet understreger den respektfulde og venlige tone både ved den personlige pleje og på fællesarealer. Beboerne udtrykker trivsel, tryghed og selvbestemmelse.

Deres privatliv respekteres og de inddrages i drøftelser om aktiviteter.

Klippekortet kendes og benyttes.

Ledelsen har fokus på medarbejdernes uddannelse og der er deltagelse i et meget vigtigt projekt ’Bedre trivsel, mindre medicin’, hvori tre beboere er inddraget i nedtrapning af medicinforbrug. Tænk hvis det kunne udbredes til at omfatte flere beboere.

Der er nogle udfordringer ved måltiderne. Enkelte medarbejdere omtaler beboerne i tredje person, hjemlighed og hygge er ikke helt i fokus og selvbestemmelsen med hensyn til valg af maden mangler. Københavns kommune har fokus på det gode måltid på plejehjemmene, der findes materiale om dette og om det at være en ’måltidsvært’.

Nogle beboere taler om lange svar tider på nødkald eftermiddag og nat. Det synes dog som om både ledelsen og medarbejderne er opmærksomme på dette og vil tage tiltag til forbedringer.

 

Med venlig hilsen 

Lone Skov Al Awssi

Sundhed- og Omsorgsudvalget

Kirsten Nissen

Formand Københavns Ældreråd