Høringssvar vedr. tilsynsrapport fra Louise Marie Hjemmet

Høringssvar fra 31. marts 2022.

Det ordinære tilsyn er foretaget d. 14. marts 2022

Den samlede vurdering for tilsynet er Meget tilfredsstillende, hvilket Ældrerådet finder er en meget fin vurdering.

Det glæder Ældrerådet, at der er mange områder, som vurderes særdeles tilfredsstillende og meget tilfredsstillende.  Medarbejderne har en venlig og respektfuld kommunikation og adfærd i mødet med beboeren. De interviewede beboerne udtrykker glæde ved at bo på plejehjemmet, de oplever kontinuitet, er trygge, og de oplever, at tilbydes meningsfulde aktiviteter og samvær. De oplever desuden at have medindflydelse på maden og måltidet.

Klippekortet anvendes til ture og aktiviteter efter beboerens ønsker.

Beboerne får mulighed for at tale om livets afslutning, hvis de har behov.

Der er et hygiejnemæssigt problem med håndvask hos en medarbejder, som er vigtigt at få på plads. Og medarbejderne skal huske hinanden på at skærme med beboernes data er lukket ned i det offentlige rum. Det må ikke ske, at andre beboere og pårørende får viden om fortrolige data.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet       

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget