Høringssvar vedr. tilsynsrapport fra Plejehjemmet Bonderupgaard

Høringssvar fra 27. marts 2022.

Tilsynet er udført uanmeldt d. 14. marts 2022.

Ældrerådet har noteret sig at den samlede vurdering er meget tilfredsstillende, hvilket Ældrerådet finder er en særdeles god vurdering!

Der er tilsyneladende et godt og aktivt miljø for beboerne, samt et godt arbejdsmiljø for de ansatte, ros til Ledelsen!

 Med henblik på den øjeblikkelige situation, ville det være en god ide at evaluere brugen af værnemidler.

 Vedrørende brugen af ”Klippekortet” ser det ud til at være vel integreret i dagligdagen.

 Ældrerådet står til rådighed for yderligere drøftelser.

                                                                                                                                  

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Bjarne. R. Jørgensen, Sundheds- og Omsorgsudvalget