Høringssvar vedr. tilsynsrapport fra Plejehjemmet Bryggergården

Høringssvar fra 6. april 2022.

Tilsynet blev udført d.21/3 2022.

Ældrerådet har noteret sig at den samlede vurdering er: Meget tilfredsstillende!

Hvilket Ældrerådet finder er en særdeles god vurdering!

Hverdagen forgår i et godt og roligt tempo, det, og trygge omgivelser giver tilfredse beboere. Et godt arbejdsmiljø for medarbejderne., hvor beboerne føler sig veltilpas.

Der er dog nogen kritik af maden ikke smager!

”Bryggergårdens mål, for mad og måltider, er, beboerne kan lide maden og måltiderne er en god oplevelse.”

Bryggergårdens intro til måltidet er overbevisende, men nogle af beboerne, savner at blive hørt, hvorfor ikke lade en medarbejder fra køkkenet med en vis regelmæssighed gå rundt blandt beboerne og tage pulsen på tilfredsheden, tit vil ældre medborgere ikke stå frem i større forum.

Vi er bekymret for ledelsens syn på klippekortet!

Ældrerådet står til rådighed for yderligere drøftelser.

                                                                                                            

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet 

Bjarne R. Jørgensen, Sundheds- og Omsorgsudvalget