Høringssvar vedr. tilsynsrapport fra Plejehjemmet Damsøgaard

Høringssvar fra 31. marts 2022.

Ordinært tilsyn foretaget d. 16. marts 2022.

Tilsynet vurderer plejehjemmet som Særdeles Tilfredsstillende.

Ældrerådet takker for og glæder sig over det flotte resultat.

Vi ved at kun en målrettet ledelsesmæssig indsats med fokus på udvikling af fælles strategier, fastholdelse af høj faglighed, dygtige medarbejdere og et godt samarbejde med beboerne og de pårørende kan skabe et så fint resultat.

Tak for jeres store indsats.

 

Med venlig hilsen

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget    

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet