Høringssvar vedr. tilsynsrapport fra Plejehjemmet Kærbo (uanmeldt tilsyn 10. marts 2022)

Høringssvar fra 31. marts 2022.

Tilsynet vurderer Plejehjemmet Kærbo som Meget Tilfredsstillende.

Ældrerådet glæder sig over det fine resultat.

Tilsynet understreger at beboerne oplever høj livskvalitet og glæde over det gode samarbejde mellem plejehjemmets medarbejdere, ledelsen og beboerne. Der nævnes den respektfulde tilgang til beboernes privatliv, selvbestemmelse og et højt aktivitetsniveau.

Medarbejdernes arbejdsgange i forhold til plejen og dokumentationsarbejdet beskrives som værende særdeles tilfredsstillende. Der er indført palliations-undervisning for alle medarbejderne og de er bevidst om retningslinjer for genoplivning i henhold til beboernes egne ønsker.

En beboer nævner at der er en vis tabuisering ved dødsfald og har taget emnet op på et bruger– og pårørende møde. Her kan måske hentes inspiration hos andre plejehjem, hvor der åbent tales om dødsfald på en værdig måde og også bringes små nekrologer i det månedlige nyhedsbrev.

Ledelsesmæssigt kan der med fordel arbejdes med fokus på rettidig indtagelse af medicin, venderegime for nattevagterne, rengøring af alle boliger og hjælpemidler, på madens kvalitet så beboerne oplever større tilfredshed og at alle medarbejderne understøtter værtsrollen og de vigtige måltider.

 

Med venlig hilsen

Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget  

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet