Høringssvar vedr. tilsynsrapport fra Plejehjemmet Lærkebo

Høringssvar fra 9. april 2022.

Høringssvar på tilsynsrapport fra Plejehjemmet Lærkebo d. 21/3- 2022.

Den samlede vurdering for det uanmeldte tilsyn er Tilfredsstillende.

Det glæder Ældrerådet at vurderingen er bedre end ved sidste tilsyn, men der er stadig flere mangler som kan forbedres.

Ved dette tilsyn vurderes medarbejdernes kommunikation i plejesituationer som værende særdeles venlig, respektfuld og ligeværdig, og beboerne sikres medbestemmelse og medindflydelse. Dette glæder Ældrerådet meget.

Der er dog flere forstyrrelser under plejen. Ældrerådet har her og i flere andre tilsynsrapporter, læst om medarbejdernes telefon som ringer under plejen. Det drejer sig om alarm, ved andre beboeres kald. Man burde have nogle overordnede retningslinier for dette. Kan det fungere, hvis telefonen sættes på vibration, eller kan der være én medarbejder, som går fra til at modtage kald? Det er unødige forstyrrelser, som påvirker den tætte relation der er ved personlig hygiejne.

En anden mangel som viser sig ved dette tilsyn, er stemningen ved måltidet. Flere beboere giver her udtryk for, at måltidet er stille, ingen taler og man savner samtale og samvær ved bordet. Tilsynet oplever konkret en medarbejder, som taler med en kollega i stedet for beboeren. Ældrerådet er bekymret for, om medarbejderne ikke trænes i samtaler med ældre. Medarbejderen har ansvaret for stemningen ved bordet, og skal oplæres i relevante samtaleemner og have gode råd til samtalen.

Vedr. hygiejnen bør ledelsen være skarpe på medarbejdere med lange negle. Det er basal viden for alle, at det udgør et stort hygiejnisk problem. Det må ikke forekomme.

Ældrerådet er opmærksom på, at flytningen af Lærkebo i 2023 optager beboere, medarbejdere og ledelse meget, og håber på at flytningen vil blive skånsom og tilfredsstillende for alle.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet  

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget