Høringssvar på opfølgende tilsyn fra Plejehjemmet Slottet

Høringssvar fra d. 8. oktober 2023

Vurderingen af det opfølgende tilsyn er Meget tilfredsstillende. 

Det glæder Ældrerådet meget, at vurderingen er blevet så meget bedre end det ordinære tilsyn i juni 2023.
Der er blevet arbejdet med og bliver fortsat arbejdet med mange af anbefalingerne fra sidste tilsyn. 

Ældrerådet glæder sig til at høre om resultaterne af, at hver bo-gruppe skal fungere som selvstyrende teams. Desuden bliver det spændende at følge, hvordan beboerne tager imod et bageri i kælderen, hvorfra de kan hente friskbagt brød.

Tilsynet observerer to plejesituationer og frokostmåltidet. Det glæder Ældrerådet meget at observationen af kommunikation, medbestemmelse, hygiejne og rehabilitering vurderes særdeles tilfredsstillende.

Medarbejdernes organisering af frokostmåltidet beskrives som rodet og medvirker til at skabe uro omkring beboernes måltid. Dette må forbedres for at skabe ”det gode måltid”.

Fællesarealerne vurderes som hjemlige og hyggelige og med mange sociale aktiviteter. Det må selvfølgelig ikke ske, at en beboer kører rundt med synlig kateterpose. Det er uværdigt og ufagligt.

Tolv beboere interviewes. De oplever at få den hjælp de har brug for, men flere beboere er kede af de mange vikarer som ikke kender opgaverne hos borgerne. Flere af beboerne er ikke tilfredse med kvaliteten af maden, og er usikre på deres indflydelse på denne.

Interviewet af medarbejderne vurderes som særdeles tilfredsstillende, idet de bl.a. har viden om kvalitetsarbejdet, samarbejde, sikkerhed og dokumentation.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, formand Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundhed- og Omsorgsudvalget