Høringssvar på tilsynsrapport fra Center for Demens, Lindehusene

Høringssvar fra 28. maj 2023.

Uanmeldt tilsyn udført d. 26. april.

Tilsynets samlede vurdering er Meget tilfredsstillende, hvilket er en fin fortsættelse af sidste års vurdering.

Det glæder Ældrerådet at der observeres en respektfuld og venlig kommunikation mellem medarbejdere og beboere, og at der er en særlig viden om kommunikation med personer med demens. Medarbejderne nævner desuden anvendelse af beboernes livshistorier, som de anvender aktivt i deres relation med beboeren.

Medarbejderne fremhæver samarbejdet med pårørende, som en vigtig del af plejen og omsorgen med demensramte. Det glæder Ældrerådet at dette samarbejde er velfungerende.

En medarbejder fortæller om et vanskeligt forløb med en meget kritisk beboer, hvor hun erfarende efter et stykke tid, at man bare skulle anerkende beboerens holdninger. Ældrerådet kan anbefale at personalet får viden og kompetencer indenfor validering, som netop handler om at bekræfte værdien og gyldigheden af den demensramtes følelser og budskaber.

Tilsynet observerer fejl omkring hygiejne og organisering af plejen. En medarbejder forlader en beboer, som derfor er i faldrisiko. Dette er meget uheldigt, og bør ikke ske.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget