Høringssvar på tilsynsrapport fra Dr. Ingrids Hjem

Høringssvar fra d. 30. september 2023

Tilsynet vurderer Dr. Ingrids Hjem: Tilfredsstillende.

Tilsynet nævner at der er arbejdet med anbefalinger fra sidste tilsyn, men at man ikke er kommet i mål med 3 ud af 4 anbefalinger. Derfor foreslås fortsat indsats med at gennemføre planlagt reorganisering, arbejdet med værdighed, kommunikation og selvbestemmelse. 

Det er positivt at der er fokus på demensscreening og at en demens specialist deltager på månedlige møder. 

Der er tale om fine observationsstudier ved personlig pleje og måltider, vi bemærker at der tilbydes alternative til maden og at der er ’friste-skabe’ hvis beboerne ønsker noget uden for måltiderne. Dog er der kulturelle misforståelser med hensyn til servering. Lav plancher med billeder af hvordan maden serveres og anrettes. 

Medarbejderne redegør meget tilfredsstillende for alle fagområder over for tilsynet. Men det er trist at den ekspertise ikke helt viser sig ude blandt beboerne. Ved måltidet kommunikerer en medarbejder helt uacceptabelt ved at bruge kælenavne til alle beboerne. Kælenavne som ’søde gris’, ’skat’, ’sveske’ og ’mus’. Det er uværdigt og skal ophøre straks. 

Beboerne udtrykker generel tilfredshed, dog er der kritik af ventetider ved nødkald, manglende bad og en hård, nedladende tone fra aftenvagterne. Ligeledes savner beboerne selvbestemmelse med hensyn til toiletbesøg og de afklædes og lægges i seng mod deres ønsker. 

Ældrerådet håber at der arbejdes konstruktivt, så resultatet af næste tilsyn er forbedret. 

Med venlig hilsen

Lone Skov Al Awssi, Sundhed- og Omsorgsudvalget

Kirsten Nissen, formand Københavns Ældreråd