Høringssvar på tilsynsrapport fra Grønttorvets Friplejehjem

Tilsynet er foretaget 27. juni 2023.

Den samlede tilsynsvurdering beskrives som Meget tilfredsstillende, hvilket er en flot vurdering og en forbedring fra sidste år. Dette glæder Ældrerådet meget.

I rapporten beskrives plejehjemmets fokus på nærværende ledelse og ledelsens deltagelse i hverdagen og i praksis. Ældrerådet bifalder denne organisationsmåde i forhold til at øge medarbejdernes faglige udvikling og dermed kvaliteten af plejen.

Det glæder Ældrerådet at kommunikationen med og medinddragelsen af beboerne vurderes som særdeles tilfredsstillende.

Der observeres en fejl omkring en medarbejders manglende kontrol af den udleveret medicin. Det er en grundlæggende fejl, som ikke må ske, og ærgerligt for en ellers fin tilsynsvurdering.

De fleste beboere er meget tilfredse og oplever livskvalitet og tryghed i hverdagen. To ud af de otte interviewede beboere oplever manglende kontinuitet i plejen, og at det er forskellige medarbejdere der kommer. Ledelsen må undersøge, hvordan der kan skabes større kontinuitet, så alle beboeres ønsker tilgodeses.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Ældrerådet