Høringssvar på tilsynsrapport fra Håndværkerforeningens Plejehjem

Tilsynsdato d. 31. maj 2023

Det samlede tilsyn vurderes som Meget Tilfredsstillende, hvilket Ældrerådet finder er en flot vurdering, og en fastholdelse fra vurderingen fra sidste år.

Det glæder Ældrerådet at beboerens selvbestemmelse er tydelig, og at kommunikationen mellem beboere og medarbejdere vurderes som særdeles tilfredsstillende. Desuden er det også glædeligt at observationen af den personlige pleje, herunder hygiejne og rehabilitering også vurderes meget positivt.

Plejehjemmet har fået påbud om brandsikring, da der ikke findes sprinkleranlæg på gangene. Tilsynet har ikke forholdt sig til dette? Men det skal vel udbedres snarest?

12 beboere er interviewet. De oplever alle tryghed og livskvalitet i hverdagen, og at de får den hjælp de har brug for. Nogle af deres hjælpemidler er ikke rengjorte, hvilket påvirker værdigheden hos beboerne og pårørende vil bemærke det. Så det skal naturligvis udbedres.

Lejligheden i plejehjemmet er beboerens privat hjem. Derfor er det trist når 3 beboere giver udtryk for, at medarbejdere ikke banker på, inden de går ind, eller åbner beboerens private skabe uden at spørge om lov. Det er en krænkelse af beboeren grænser, og det er skal lederen italesætte overfor alle medarbejdere.

 

Med venlig hilsen

Margit Schrøder, Sundhed- og Omsorgsudvalget

Kirsten Nissen, Formand Københavns Ældreråd