Høringssvar på tilsynsrapport fra Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro

Høringssvar fra 23. juli 2023.

Tilsynet foretaget 27.-29. juni. Tilsynet er varslet 6 uger før.

Tilsynet vurderer Hjemmeplejen som Meget tilfredsstillende, hvilket glæder Ældrerådet meget. Det er en flot vurdering og en forbedring fra sidste år.

Desuden er det meget glædeligt, at tilsynet nu har interviewet 12 pårørende. Ældrerådet har stort fokus på pårørendeinddragelse, og mange italesætter vigtigheden af dette.  Men hvor er resultaterne af dette interview. Der er ingen steder i rapporten, hvor data fra dette fokusgruppeinterview beskrives???

Det er spændende med den nyoprettede ensomhedsambassadør-uddannelse, som tilbydes nogle medarbejdere. Ældrerådet håber at dette fokus hjemmeplejen har på screening for ensomhed, kan forebygge ældres ensomhed i hjemmet.

 

Det er glædeligt, at observationerne af medarbejdernes kommunikation med og medinddragelse af borgerne vurderes særdeles tilfredsstillende.

Der er faglige fejl omkring håndhygiejnen ved observationen af den personlige pleje, og der er fejl ved medicinhåndtering af en ordineret salve til borgeren.

 

Borgerne giver udtryk for tryghed og øget livskvalitet ved besøg af hjemmeplejen. Ældrerådet bemærker her, at nødkaldet er meget vigtigt for borgerne. Kommunens overvejelser om at ændre denne ordning, må ikke få betydning for borgernes oplevelse af tryghed.

Det er et problem for kontinuiteten af støtten til borgerne, når der er vikarer som ikke har kendskab til borgerens behov, og ikke har læst besøgsplanen. Nogle af borgerne er ikke tilfredse med dette.

Det er glædeligt, at medarbejderne er opmærksomme på inddragelse af de pårørende. Det havde været fint, hvis rapporten beskrev de pårørendes vurdering af dette.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundhed- og Omsorgsudvalget, Ældrerådet