Høringssvar på tilsynsrapport fra Hjemmeplejen VKV

Høringssvar fra 21. oktober 2023

Tilsynet vurderer Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave, Vesterbro som Meget Tilfredsstillende.

Det er opmuntrende at læse om hjemmeplejens besøg hos de ældre borgere. 

Det er tydeligt at der arbejdes meget målrettet med kvalitetsarbejdet. 

Borgerne mødes med respektfuld kommunikation, de får mulighed for at bruge egne ressourcer og medarbejderne samarbejder godt. Ligeledes kan medarbejderne redegøre for alle faglige områder særdeles tilfredsstillende. Der bruges E-tavle møder, alle medarbejderne (også vikarer) skal gennemgå E-learning om f.eks. håndhygiejne og ledelsen planlægger at ansætte rehabiliteringsmedarbejdere, som skal understøtte ved besøg i hjemmene. 

Der er generel tilfredshed med trygheden, men halvdelen af de adspurgte borgere fortæller at de mangler kontinuitet og at det påvirker dem meget i følelsen af tryghed ved plejen og aftalerne, fordi vikarerne opleves ikke at have læst besøgsplanerne. 

Det må forbedres

En borger er ked af at ’blive lagt i seng’ tidligt. Det er ikke værdigt. Hvorfor sker det?

De borgere som modtager mad fra Københavns Kommune er ikke helt tilfredse og to har netop opsagt aftalen pga. manglende variation og kompliceret bestilling. Ældrerådet opfordrer hjemmeplejen til at give en konstruktiv kritik videre til madservice, idet de ældre ikke altid har kræfter til at klage. 

Der er enkelte udfordringer med overholdelse af hygiejniske retningslinjer, så forsat fokus på dette og kontinuitet anbefales. 

Venlig hilsen 

Lone Skov Al Awssi, Sundhed-og Omsorgsudvalget

Kirsten Nissen, formand Ældrerådet