Høringssvar på tilsynsrapport fra Johannesgården Plejehjem

Ordinært tilsyn d. 12. juni 2023.

Johannesgården Plejehjems samlede vurdering af tilsynet er ”Meget tilfredsstillende”.

Dette er en flot fortsættelse af sidste års vurdering.

Det glæder Ældrerådet, at der er et stort fokus på modtagelse af beboere på plejehjemmet. Det har stor betydning for beboerens trivsel, at det bliver en god overgang fra hjem til plejehjem. Her kan pårørende med fordel inddrages.

Der er kommet flere forbedringer omkring måltidet i forhold til de anbefalinger der kom sidste år. Der skal dog stadig arbejdes med at udvikle dette. Ifølge tilsynet skal medarbejderne gøre mere ud af at være måltidsværter og spisebordene skal være mere hyggelige/hjemlige. Desuden bør beboerne følges ad gennem måltidets retter. Nogle beboere synes maden er kedelig, og de er ikke klar over at der er mulighed for medbestemmelse.

Det er glædeligt at medarbejderne efterspørger et tættere samarbejde med køkkenet, og en større dialog mellem køkken og beboere. Dette bør straks iværksættes af ledelsen.Det glæder Ældrerådet, at den personlige pleje foregår på en meget tilfredsstillende måde. Der er en enkel situation, hvor medarbejderen ikke spritter hænder efter handskeskift. Det er godt at der også er fokus på tandpleje og tandstikker.

Der er gode sociale aktiviteter og fællesskaber. Aktivitetsmedarbejderen som bl.a. har startet filmklub og humørbus har en meget meningsfuld funktion.

Ældrerådet bemærker, at man også har valgt at give rengøringsmedarbejdere nogle socialpædagogiske kompetencer. Det giver god mening.

Beboerne i interviewet er meget tilfredse med deres hverdag og oplever stor livskvalitet.

Enkelte beboere synes der er for lang ventetid, når de skal på toilettet.

Mange beboere hjælper til med praktiske ting, det har en stor medinddragende og rehabiliterende betydning.

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget