Høringssvar på tilsynsrapport fra MTO Vigerslevvej

Høringssvar fra d. 27. oktober 2023.

Tilsynet vurderer MTO Vigerslevvej som Tilfredsstillende.

Det er en tilbagegang fra forrige rapport (meget tilfredsstillende), hvilket er beklageligt, da det betyder, at der er flere mangler ved besøget.

Der er fortsat behov for fokus på indtil flere områder, herunder dokumentation, medicinadministration, håndhygiejne samt borgernes tilfredshed med forløbene, om end der er arbejdet målrettet med anbefalingerne fra sidste års tilsyn.

Det er glædeligt, at observationsstudierne, der dog alene omfatter 2 stk, samlet set forsat viser et særdeles tilfredsstillende niveau.

Interview af 8 borgerne viser lidt forskellige oplevelser, som ikke alle er lige heldige. F.eks. at det opleves at medarbejdere giver forskellige beskeder, og at medarbejderen spørger om borgeren har fået en konkret medicin. Derudover flere forskellige medarbejdere, fortravlede medarbejdere, ventetid på nødkald samt nogle sproglige barrierer. Alt sammen noget, som tilsynet kommer med anbefalinger omkring.

Omkring måltidssituationen er det noteret, at alle de interviewede beboere spiser i egen bolig, og at der er lidt forskellige opfattelse af kvalitet og indflydelse på menuen.

Ældrerådet har med tilfredshed noteret, at medarbejderne generelt har fokus på kvalitetsarbejde og på særdeles tilfredsstillende vis kan redegøre for faktorer omkring kommunikation, tryghed, sikkerhed samt arbejdsgange i forhold til pleje og dokumentation.

Der er Ældrerådets opfattelse, at der arbejdes målrettet med forbedringer, så Ældrerådet ser frem til fremgang ved næste tilsyn.

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Elin Johansson, Sundheds- og Omsorgsudvalget