Høringssvar på tilsynsrapport fra Neurorehabilitering, København

Høringssvar fra d. 30. september 2023

Tilsynet er foretaget d. 8. sept. 2023

Det uanmeldte tilsyn vurderes som Meget tilfredsstillende, hvilket Ældrerådet synes er en flot vurdering.

Der er arbejdet fint med anbefalingerne fra sidste års vurdering.

Der er mindre mangler indenfor dokumentationen, som vurderes hurtigt at kunne rettes op.

Det glæder Ældrerådet meget, at observationsstudiet af medarbejderens hjælp til borgeren vurderes som særdeles tilfredsstillende indenfor alle områder bl.a. kommunikation, medinddragelse af borgeren og rehabilitering. Der er dog borgere i interviewet der gør opmærksom på at bestemte medarbejdere i aften- nattetimerne ikke kommunikerer professionelt og imødekommende. Desuden er der mange nye medarbejdere om aftenen, som ikke kender borgernes behov for pleje og støtte.

De fire interviewede borgere er generelt tilfredse med opholdet på stedet og får den hjælp, som de har behov for. 
Der er mangler omkring rengøringen af gulve i boligerne og borgernes kørestole.

Til Ældrerådets store ærgrelse er de 4 borgere som interviewes alle utilfredse med den varme mad. Det handler om kvalitet og variation. Og der er ikke mad (smørrebrød) nok om aftenen! Desuden oplever borgerne ikke at have indflydelse på den varme mad. 
Morgenmaden er der tilfredshed med.

Neurorehabiliteringscentret har eget køkken, og menuplanerne som fremgår af hjemmesiden, ser umiddelbart meget varieret ud. Det er første gang Ældrerådet har læst en vurdering, hvor det fremgår at der er for lidt mad. Pårørende har mulighed for at bestille og spise mad med om aftenen. Medarbejderne skal have styr på, at der er smørrebrød nok til borgerne.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundhed- og Omsorgsudvalget