Høringssvar på tilsynsrapport fra Ørestad Plejecenter

Tilsyn d. 22. juni 2023.

Tilsynets samlede vurdering af Ørestadens Plejecenter er ”Meget tilfredsstillende”. Dette er en flot fortsættelse af sidste års vurdering.

Det glæder Ældrerådet at den personlige pleje vurderes særdeles tilfredsstillende indenfor alle områder.

Det glæder også Ældrerådet, at der er arbejdet meget med mad og måltider, og at der nu bl.a. er implementeret kostrådsmøder, samtalekort, værtinder, og forstyrrelsesfri måltider.

Enkelte beboere savner dog mere fællesskab med medarbejdere til aftensmåltidet.

Udviklingsområdet i forhold til måltidet er at få implementeret en mere rehabiliterende tilgang, hvor beboerne selv tager drikkevarer, og selv vælger hvordan smørrebrødet skal serveres.

Desuden er der et ønske fra en beboer om flere grøntsager.

Beboerne oplever meningsfulde sociale aktiviteter og trives med fællesskabet. Ældrerådet undrer sig over at kunst og kultur (Plejehjemmets profil) ikke nævnes af hverken beboere eller medarbejdere, men der bliver måske ikke spurgt til det?

To beboere savner superviseret træning. Det er ærgerligt at dette ikke er muligt. At vedligeholde sin fysiske aktivitet er så vigtigt for beboerne, at man bør støtte de beboere som har motivationen til træning.

Det glæder Ældrerådet at medarbejderne anvender klippekortet til mange, for beboerne, meningsfulde aktiviteter.

 

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget