Høringssvar på tilsynsrapport fra plejehjemmet Bonderupgård

Høringssvar fra 1. august 2023.

Høringssvar på tilsynsrapport Plejehjemmet Bonderupgård den 28. juni 2023.

Tilsynet vurderer Bonderupgård som Meget Tilfredsstillende.

Det er glædeligt at læse tilsynsrapporten fordi den beskriver hvorledes ledelsen arbejder med forbedringer og nye tiltag, beboernes generelle tilfredshed og medarbejdernes høje faglighed. Således vurderes det at medarbejderne kan redegøre for samtlige faglige emner på en særdeles tilfredsstillende måde. De har mulighed for deltagelse i mange kurser bl.a. om palliation og det styrker trivslen og fagligheden.

Der arbejdes med reduktion i brugen af antipsykotisk medicin og ledelsen har fastsat en målsætning, så under 10% af beboerne skal medicineres med antipsykotisk medicin.

Observationsstudierne viser at den personlige pleje foregår i henhold til beboernes behov, rehabiliterende og med respektfuld kommunikation.

Fællesrummene er hyggelige, medarbejderne tilstedeværende og musikken er tilpasset beboernes smag.

Der er generel tilfredshed med maden og månedlige møder med kokken, som beskrives som lydhør og dygtig.

Desværre er der udfordringer med forstyrrelser under måltiderne, idet spisestuen er et gennemgangsrum. En beboer udtrykker mistrivsel på flere områder, hvilket kræver ledelsesmæssigt fokus og ved besøg i boligerne fremstod kørestole snavsede med madrester i over halvdelen af lejlighederne.

Det er positivt at klippekortet kendes og benyttes efter hensigten til ’en til en’ aktiviteter så beboerne oplever selvbestemmelse.

Det bemærkes at besøgsplanerne er skrevet i ’jeg’ form, så de bliver mere personlige, hvilket er en rigtig god ide, som uden tvivl bidrager til den meget fine personlige pleje.

 

Med venlig hilsen

Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Københavns Ældreråd

Kirsten Nissen, Formand, Københavns Ældreråd