Høringssvar på tilsynsrapport fra Plejehjemmet Bryggergården

Ordinært tilsyn foretaget d. 9. august 2023.

Tilsynet vurderer plejehjemmet som Særdeles Tilfredsstillende.

Ældrerådet takker for og glæder sig over det flotte resultat, og den flotte udvikling fra sidste år.

Vi ved at kun en målrettet ledelsesmæssig indsats med fokus på udvikling af fælles strategier, fastholdelse af høj faglighed, dygtige medarbejdere og et godt samarbejde med beboerne og de pårørende kan skabe et så fint resultat.

Tak for jeres store indsats.

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget