Høringssvar på tilsynsrapport fra Plejehjemmet Fælledgården

Høringssvar fra d. 9. september 2023

Tilsynet vurderer Fælledgården som Tilfredsstillende.

Det er positivt at ledelsen, siden sidste tilsyn, hvor resultatet var ’Meget Tilfredsstillende’ har iværksat dansk undervisning for tosprogede medarbejdere, kurser i at være godt måltidsværter og fokus på kommunikation og rehabilitering, ligesom der er månedlige beboermøder. 

Derfor er det meget skuffende at indsatsen ikke ses afspejlet i tilsynets observationer og at resultatet i år er ’Tilfredsstillende’. 

Det er bekymrende at medarbejderne er meget usikre og ikke uden støtte fra tilsynet kan redegøre for 11 temaer, herunder anvendelse af instrukser, vejledninger, procedurer, tryghed/sikkerhed, inddragelse/selvbestemmelse og ændringer i beboerne tilstand. 

Ved måltiderne sker der uværdig kommunikation og behandling af beboerne og selv om der udtrykkes generel tilfredshed med maden, bemærker tilsynet at smørrebrødet fremstår kedeligt, hvilket beboerne understøtter. 

Der er udfordringer med hygiejnen under et personlig plejetilsyn og manglende kommunikationen mellem dag og aftenvagt gør at det antages at en beboer har forladt Fælledgården. Ledelsen må straks arbejde med at retningslinjer for medicinadministration overholdes, så der ikke opstår situationer til fare for beboernes helbred. Afslutningsvis må der sørges for at iværksatte tiltag og undervisning implementeres og bruges i plejen og omgangen med beboerne. 

Med venlig hilsen

Lone Skov Al Awssi, Sundhed- og Omsorgsudvalget

Kirsten Nissen, formand Københavns Ældreråd